Hoạt động

Phú Yên tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng QLTT (03/7/1957 - 03/7/2020); phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật và trao đổi nghiệp vụ

Vào ngày 02 và 03/7/2020 Cục QLTT Phú Yên tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng QLTT (03/7/1957 - 03/7/2020); phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật và trao đổi nghiệp vụ