Hoạt động

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Phú Yên khen thưởng đột xuất 2 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong chống buôn lậu

Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, Trưởng Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389 tỉnh) đã Quyết định khen thưởng đột xuất 2 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ phát hiện, bắt giữ hơn 70 tấn đường cát nhập lậu.