Hoạt động

Cục QLTT tỉnh Phú Yên đã tổ chức trang nghiêm lễ chào cờ

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về việc chào cờ đầu tuần, sáng nay ngày 04/3/2024 - thứ hai tuần đầu tiên của tháng 3, Cục QLTT tỉnh Phú Yên đã tổ chức trang nghiêm lễ chào cờ.