chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 78-80 Lê Duẩn-Phường 7- thành phố Tuy Hòa-tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 057.3841196

Fax: 057.3841302

Email: qltt.tchc@gmail.com

Website: http://phuyen.dms.gov.vn/