STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
2021 114/QĐ-CQLTT 21/10/2021
2
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên
2020 120/QĐ-CQLTT 31/12/2020