Cục Quản lý thị trường Phú Yên: 09 công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội QLTT tham gia sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ QLTT.

Ngày 11/11/2021 Cục QLTT Phú Yên có 09 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng, Đội đã tham gia kỳ sát hạch chuyên môn nghiệp vụ QLTT do Tổng cục QLTT tổ chức.

Sau khi Tổng cục QLTT ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn và đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội. Cục QLTT Phú Yên đã ban hành Quyết định thành lập Ban giám sát nội bộ về đánh giá chuyên môn nghiệp vụ. Trưởng ban giám sát đã phân công, chỉ đạo cụ thể công tác chuẩn bị, xác định đây là cuộc thi sát hạch rất quan trọng nên yêu cầu mỗi công chức phải tập trung nghiên cứu bộ câu hỏi, chuẩn bị đường truyền kết nối camera để giám sát trong thời gian tham gia sát hạch.

Trước khi dự thi sát hạch, trưởng ban giám sát đã thông qua quy chế thi cho toàn thể công chức biết. Trong thời gian tham gia sát hạch công chức Cục QLTT Phú Yên đã nghiêm túc thực hiện đúng theo quy chế. Ban giám sát nội bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Kết thúc thời gian làm bài, căn cứ kết quả chấm điểm tự động, ban giám sát nội bộ ghi nhận kết quả và yêu cầu công chức ký tên xác nhận kết quả.

Kết quả:      Có 08 công chức đạt loại giỏi, đạt tỷ lệ 89%

                   Có 01 công chức đạt loại khá, đạt tỷ lệ 11%

                                                                                                                Cục QLTT Phú Yên