Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Phú Yên thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Phú Yên thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-CQLTT ngày 14/12/2021 của Cục Quản lý thị trường Phú Yên về việc kiểm kê và tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Cục Quản lý thị trường Phú Yên tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo đến các đơn vị, tổ chức có chức năng xử lý chất thải (chất thải thông thường, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) có nhu cầu tham gia thực hiện tiêu hủy, nộp hồ sơ đăng ký về Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên. Chi tiết xem TẠI ĐÂY./.