Chi tiết văn bản

 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản