Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Website của Cục QLTT tỉnh Phú Yên

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản