Hoạt động

Phú Yên Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.