Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức tiêu hủy

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức tiêu hủy

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Để triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao trong công tác chống kinh doanh hàng nhập lậu, Cục QLTT tỉnh Phú Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết chỉ đạo các Đội QLTT triển khai thực hiện. Kết...

Cục QLTT Phú Yên thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục QLTT Phú Yên thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên tiến hành tiêu hủy 116 mặt hàng hóa các loại là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường Phú Yên phối hợp với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: Sở Tài chính, Công an Phú Yên, Viện kiểm sát tỉnh… tổ chức kiểm kê và giám sát tiêu hủy 116 mặt hàng hóa các loại...

Xây dựng phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên

Để đạt hiệu quả tốt công tác bảo vệ ANTT trong tình hình mới, việc nâng cao nhận thức cho người lao động về chủ động cảnh giác đề phòng và nhận diện các vấn đề tiêu cực của xã hội là việc làm...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

 • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
 • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
 • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
 • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0945 131 911