Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT Phú Yên vừa tạm giữ 22 tấn đường kính trắng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt

Qua khám phương tiện vận tải, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 22 tấn đường kính trắng do nước ngoài sản xuất không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có ngày sản xuất, hạn sử dụng.