Đội Quản lý thị trường số 4, Cục QLTT Phú Yên tiếp tục phát huy, thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Đội Quản lý thị trường số 4 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn của 02 huyện và 01 thị xã (gồm huyện Tuy An, huyện Đồng Xuân và Thị xã Sông Cầu).

Từ năm 2020 đến nay, sau khi Cục QLTT Phú Yên và Công an tỉnh Phú Yên ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2023, các Đội QLTT đã đồng bộ triển khai thực hiện theo kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an trên địa bàn Đội quản lý. Dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Cục QLTT Phú Yên, lãnh đạo Công an tỉnh, Đội QLTT số 4 chủ trì, phối hợp với các đơn vị Công An thị xã Sông Cầu, Công an huyện Tuy An và Công an huyện Đồng Xuân trong công tác phối hợp dừng, bắt giữ phương tiện vận tải cất giấu tang vật vi phạm hành chính trên tuyến quốc lộ; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong khâu lưu thông và phối hợp kiểm tra kiểm soát thị trường trên địa bàn quản lý.

(Hình ảnh lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hóa vi phạm)

Kết quả trong 3 năm qua Đội QLTT số 4 đã phối hợp các đơn vị kiểm tra, xử lý 115 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,9 tỷ đồng, đồng thời tịch thu hàng hóa vi phạm có giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó, điển hình vào ngày 15/3/2021, Đội QLTT số 4 phối hợp với lực lượng Công an Huyện Tuy An tiến hành kiểm tra phương tiện lưu thông, phát hiện trên xe đang vận chuyển 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 3 số 555. Sau khi thiết lập hồ sơ, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật và phương tiện đến cơ quan điều tra Công an huyện Tuy An để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Những kết quả đạt được ở trên cho thấy trong công tác phối hợp với lực lượng Công an địa phương góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn, giữ vững ổn định thị trường, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, Đội QLTT số 4 sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Quan tâm hàng đầu công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý.

Thứ hai: Thực hiện kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, đúng các đối tượng buôn bán hàng cấm, hàng lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác.

Thứ ba: Công tác xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, có phẩm chất, lối sống, bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ cho công chức, người lao động đáp ứng được yêu cầu công tác trong gia đoạn mới.

Thứ tư: Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị Công an địa phương, kịp thời trao đổi thông tin trong công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, kiểm soát hàng hoá lưu thông trên thị trường có hiệu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp làm ăn chân chính, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

                                                                                                              Nguyễn Thị Minh Hạnh - Đội QLTT số 4,

                                                                                                                              Cục QLTT Phú Yên