Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo điều chỉnh thời gian làm việc hành chính

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo điều chỉnh thời gian làm việc hành chính

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên thông báo điều chỉnh thời gian làm việc hành chính của cơ quan kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 như sau:

Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác.

Xem Thông báo TẠI ĐÂY./.

                                                                                             Phòng TCHC – Cục QLTT Phú Yên