Cục Quản lý thị trường Phú Yên tổ chức hội nghị đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo Cục năm 2021

tập thể lãnh đạo Cục luôn nêu cao tình thần phê và tự phê bình, thẳng thắn, nghiêm túc, mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của tập thể cũng như đánh giá vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong những hạn chế, khuyến điểm đã được chỉ ra, không có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021; Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2021; Công văn của Tổng cục Quản lý thị trường V/v hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại công chức năm 2021; được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, ngày 07/12/2021, tại Văn phòng Cục Quản lý thị trường Phú Yên đã diễn ra hai Hội nghị: Đánh giá kết quả lãnh đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Cục.

Tham dự Hội nghị đánh giá tập thể lãnh đạo có sự tham gia của một số các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo, Trưởng các phòng, Đội và các Hội đoàn thể trực thuộc.

Nhận thức việc đánh giá kiểm điểm cuối năm là dịp để cho tập thể và từng cá nhân tự soi, tự sửa, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên.

Tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá các thành phần dự Hội nghị tham gia ý kiến thảo luận, góp ý đối với từng nội dung kiểm điểm. Các ý kiến đều thống nhất với báo cáo của tập thể và đều nhận định mặc dù năm 2021,trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng như một số tỉnh trong cả nước đều bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế, xã hội của địa phương, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo và từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra như  tổ chức kiểm tra 697 vụ, trong đó đã xử lý 685 vụ với tổng số tiền xử lý vi phạm gần 15,5 tỷ đồng. đã nộp ngân sách nhà nước gần 04 tỷ đồng, tăng hơn 300 triệu so với năm 2020. Đến nay, tại đơn vị không có trường hợp công chức và người lao động vi phạm quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của địa phương, ngành, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng phấn khởi trên, thì tập thể lãnh đạo Cục luôn nêu cao tình thần phê và tự phê bình, thẳng thắn, nghiêm túc, mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của tập thể cũng như đánh giá vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong những hạn chế, khuyến điểm đã được chỉ ra, không có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; các ý kiến góp ý đều được tiếp thu với tinh thần cầu thị cao, đồng thời qua đó đề ra những biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả trong thời gian tới.

Kết quả xếp loại năm 2021: Thuộc thẩm quyền Cục trưởng là 66 trường hợp, trong đó xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 27/66 người (đạt 40,9% cao hơn năm 2020 là 06 trường hợp), hoàn thành tốt nhiệm vụ 39/66 trường hợp (đạt 59,1%), 01 trường hợp chưa đủ điều kiện xếp loại; 01 trường hợp thuộc thẩm quyền Tổng cục Trưởng xếp loại (Cục trưởng) và đề nghị mức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với dự báo trong thời gian đến, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức người lao động trong đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Huỳnh Trang đã kêu gọi sự đồng lòng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để thể hiện quyết tâm, sức mạnh của tập thể, từng đồng chí là người đứng đầu của các Phòng, Đội QLTT tham gia ký cam kết thực hiện và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng với nội dung HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT đồng thời yêu cầu từng đơn vị xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác cụ thể nhằm thực hiện tốt nội dung cam kết.

Đ/c Huỳnh Trang Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì Hội nghị

và phát động ký cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2022

                                                                                                                             Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên