Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 100/QĐ-CQLTT về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Mời quý vị tải nội dung Quyết định công khai Tại đây