Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 939.597.000 đồng (Chín trăm ba mươi chín triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng). Xem Thông báo TẠI ĐÂY./.