Thông tư 35/2018/TT-BCT trình tự xử lý vi phạm và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
Nhấp chuột vào đây để xem toàn bộ nội dung Thông tư
luatvietnam.vn