Chính sách

Vào ngày 26/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020.

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 Quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.